تبلیغات
 شهید سید رضا پژوهی میر حسینی - ثواب صدقه دادن

ثواب صدقه دادن


ثواب صدقه‏

1- ... امام باقر علیه السّلام فرمودند: عابدى هشتاد سال خدا را عبادت كرد. آنگاه از زنى خوشش آمده و با او نزدیكى كرد. پس از نزدیكى فرشته مرگ آمد و زبانش قفل شد.

در همین هنگام سائلى آمد. او اشاره كرد كه قرص نانى را كه در عبایم است بردار.

خداوند عمل هشتاد سال او را بخاطر آن زنا از بین برد و بخاطر آن قرص نان او را آمرزید.

2- ... امام صادق علیه السّلام نقل مى‏نماید كه پدرم علیه السّلام فرمودند: اولین چیزى كه در روز قیامت ثواب آن را مى‏دهند، صدقه آب است.

3- ... راوى مى‏گوید نزد امام صادق علیه السّلام بودم كه سخن از بیمارى به میان آمد. آن حضرت علیه السّلام فرمودند: بیمارانتان را با صدقه مداوا كنید و چرا غذاى یك روزتان را صدقه نمى‏دهید (یا چرا باندازه غذاى یك روزتان صدقه نمى‏دهید)؟

همانا به فرشته مرگ دستور مى‏دهند كه فلان بنده را قبض روح كن. آن بنده نیز صدقه مى‏دهد. در این جا به فرشته مرگ مى‏گویند كه از آن دستور صرف نظر شد.

4- ... امام صادق علیه السّلام از پدرش علیه السّلام نقل مى‏نماید كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم به مردى فرمودند: آیا امروز روزه گرفته‏اى؟ عرض كرد خیر. فرمودند:

آیا از مریضى عیادت كرده‏اى؟ عرض كرد خیر. فرمودند: آیا به تشییع جنازه‏اى رفته‏اى؟ عرض كرد خیر. فرمودند: آیا به فقیر غذا داده‏اى؟

عرض كرد خیر. فرمودند: به منزل برو و خانواده‏ات را ببوس كه همین كار صدقه است.

5- ... امام صادق علیه السّلام فرمودند: سخن را به گوش كر رسانیدن، بدون دلتنگ شدن، صدقه گوارایى است.

6- ... امام رضا علیه السّلام فرمودند: در بنى اسرائیل قحطى شدیدى بمدت چند سال متوالى بوجود آمد. زنى لقمه نانى داشت همین كه آن را در دهانش گذاشت كه بخورد، سائلى گفت: اى كنیز خدا! گرسنگى! آن زن با خود گفت: در چنین زمانى صدقه خوب است و نان را از دهانش درآورد و به سائل داد. این زن فرزند كوچكى داشت كه براى جمع‏آورى هیزم به صحرا رفته بود. گرگ آمد و فرزند را ربود. فرزند فریاد كشید و مادر به دنبال گرگ دوید. خداوند جبرئیل را فرستاد. جبرئیل فرزند را از دهان گرگ گرفت و به مادر داد. آنگاه جبرئیل به مادرش گفت: اى كنیز خدا! این لقمه گرگ در مقابل آن لقمه‏اى كه صدقه دادى. آیا راضى شدى؟ 7- ... امام صادق علیه السّلام فرمودند: كسى كه در روز یا شب صدقه بدهد- فرقى نمى‏كند- خداى عز و جل غم و غصه، درندگان و مرگ بد را از او دور مى‏كند.

8- ... امام صادق علیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام نقل مى‏نماید كه رسول خدا فرمود: صدقه از مرگ بد جلوگیرى مى‏كند «1».

9- ... امام صادق از پدرانش علیهم السّلام نقل مى‏نماید كه رسول خدا فرمودند:

زمین قیامت آتش است، مگر سایه مؤمن. زیرا همانا صدقه او سایبان او خواهد بود.

10- ... از امام كاظم علیه السّلام پرسیدند: مردى مالى دارد. آیا آن را صدقه بدهد بهتر است یا بنده‏اى بخرد (و آزاد كند)؟ فرمودند: صدقه را بیشتر دوست دارم.

11- ... امام باقر علیه السّلام فرمودند: نیكوكارى و صدقه فقر را از بین برده و عمر را زیاد مى‏كند و هفتاد مرگ بد را از كسى كه این دو عمل را انجام بدهد، دور مى‏كند.

12- ... امام باقر علیه السّلام نقل مى‏نماید كه امیر المؤمنین علیه السّلام فرمودند: روزى دینارى صدقه دادم رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند: اى على! نمى‏دانى كه صدقه مؤمن از دستش‏ خارج نمى‏شود، مگر این كه قبل از آن هفتاد شیطان رها شود كه همگى مى‏گویند این كار را انجام نده و در دست سائل قرار نمى‏گیرد، مگر این كه قبل از آن در دست خداى بزرگ قرار بگیرد. آنگاه این آیه را تلاوت نمودند: «آیا نمى‏دانند كه همان و محققا خداوند توبه را از بندگانش پذیرفته و صدقات را مى‏گیرد؛ و همانا و محققا خداوند بسیار توبه‏پذیر و مهربان است» «2».

13- ... امام باقر علیه السّلام فرمودند: همانا بیشتر دوست دارم یك حج به جا آورم تا یك بنده آزاد نمایم. و یك یك شمرد تا به ده بنده رسید و سپس ده تا ده تا شمرد تا به هفتاد بنده رسید (یك حج را بیش از آزاد كردن هفتاد بنده دوست دارم). و همانا بیشتر دوست دارم یك خانواده مسلمان را سرپرستى نموده، آنان را سیر نموده و بپوشانم و آبرویشان را حفظ كنم، تا یك حج بجا آورم. و همین طور یك یك شمرد تا به ده حج رسید و ده تا ده تا شمرد تا به هفتاد حج رسید (سرپرستى یك خانواده مسلمان، سیر نمودن، پوشاندن و حفظ آبروى آنان را بیش از هفتاد حج دوست دارم).

14- ... امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر كار خوبى توسط هشتاد نفر انجام شود، همگى پاداش خواهند داشت بدون این كه از پاداش هیچ كدام چیزى كم شود.

15- ... امام صادق علیه السّلام نقل مى‏نماید كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند: صدقه در حال بى‏نیازى (بى‏نیازى مالى یا قلبى یا هر دو) برترین صدقه است.

16- ... راوى مى‏گوید از امام باقر علیه السّلام یا امام صادق علیه السّلام پرسیدم چه صدقه‏اى برتر است؟ فرمودند: صدقه كم مال. آیا این آیه را نخوانده‏اى «و دیگران را بر خود مقدم مى‏دارند، گرچه خود بدان محتاج باشند» «3»؟ آیا متوجه شدى كه چگونه خداوند در این آیه صدقه كم مال را برتر دانسته است.

17- ... راوى مى‏گوید شنیدم كه امام صادق علیه السّلام فرمودند: صدقه انسان با دست‏ خود مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دور مى‏كند و از دهان هفتاد شیطان رها مى‏شود كه همه آنها مى‏گویند این كار را انجام نده.

18- ... امام صادق علیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام نقل مى‏نماید كه از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم پرسیدند كدام صدقه بهتر است؟ فرمودند: صدقه به خویشاوند نسبى دشمن.

19- ... امام صادق علیه السّلام فرمودند: كسى كه در ماه رمضان صدقه‏اى بدهد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او برمى‏گرداند.

20- ... از امام صادق علیه السّلام پرسیدند صدقه را به نیازمندانى كه بر در خانه‏ها مى‏آیند بدهیم یا به آنها ندهیم و به نزدیكان خود بدهیم؟ فرمودند: باید به نزدیكان داد، زیرا اجرش بیشتر است.

21- ... راوى مى‏گوید: امام باقر علیه السّلام در روز عرفه هیچ سائلى را رد نمى‏كرد.

22- ... امام باقر علیه السّلام فرمودند: پاداش كار خوب و بد در روز جمعه دو برابر است.

23- ... سائلى در شب پنج‏شنبه نزد امام صادق علیه السّلام آمده و از او چیزى خواست، ولى امام علیه السّلام به او چیزى نداد. آنگاه حضرت علیه السّلام رو به اهل مجلس كرده و فرمودند: آن قدر داشتیم كه صدقه بدهیم، ولى ثواب صدقه در روز جمعه دو برابر است.

 

ثواب صدقه پنهانى‏

1- ... امام صادق علیه السّلام نقل مى‏نمایند كه امام زین العابدین علیه السّلام فرمودند: صدقه پنهان خشم پروردگار را از بین مى‏برد.

 

ثواب صدقه آشكار

1- ... امام صادق علیه السّلام فرمودند: صدقه آشكار هفتاد نوع بلا را دور گردانیده و صدقه پنهان خشم پروردگار را از بین مى‏برد.

 

ثواب صدقه شب‏

1- ... امام صادق علیه السّلام فرمودند: صدقه دادن در شب مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دور مى‏كند.

2- ... امام صادق علیه السّلام نقل مى‏نمایند كه امام زین العابدین علیه السّلام فرمودند: صدقه دادن در شب خشم پروردگار را از بین مى‏برد.

 

ثواب صدقه روز

1- ... راوى مى‏گوید از امام صادق علیه السّلام شنیدم كه مى‏فرمود: صدقه دادن در روز گناه را حل مى‏كند، همان گونه كه آب نمك را حل مى‏كند. و صدقه دادن در شب خشم پروردگار را از بین مى‏برد.

2- ... معلّى بن خنیس مى‏گوید: امام صادق علیه السّلام در یك شب بارانى از منزل خارج شد و من بدنبال او رفتم. در بین راه چیزى از دست آن حضرت علیه السّلام افتاد. در پى آن گفت: بسم اللَّه. خدایا آن را به من بازگردان. من نزد او رفته و سلام كردم. فرمودند:

معلّى هستى؟ عرض كردم: بله. فدایت گردم. فرمودند: جستجو كن هر چه دیدى به من بده.

من نیز آنچه را مى‏یافتم به او مى‏دادم. دیدم كیسه‏اى نان به همراه دارد. عرض كردم: فدایت گردم بگذارید بجاى شما من آن را بیاورم. فرمودند: نه من سزاوارتر از تو هستم، ولى با من بیا.

با هم به سایبان «بنى ساعده» رفتیم. در آنجا عده‏اى خوابیده بودند. آن حضرت علیه السّلام یك یا دو نان زیر لباس هر كدام از آنان گذاشت. در بازگشت به آن حضرت علیه السّلام عرض كردم: فدایت گردم آیا مذهب آنها حق بود (شیعه بودند)؟ فرمودند: اگر مذهب آنها حق بود، نمك غذایشان را هم برایشان مى‏آوردم. خداوند هر چیزى كه آفرید ذخیره‏كننده‏اى دارد، مگر صدقه كه خود سرپرست آن است. و پدرم هنگامى كه صدقه‏اى مى‏داد، ابتدا آن را در دست سائل قرار مى‏داد، سپس آن را مى‏گرفت، مى‏بوسید و مى‏بویید؛ آنگاه دوباره آن را به سائل مى‏داد. و این كار بدین جهت بود كه صدقه قبل از این كه به دست سائل برسد به دست خداوند مى‏رسد. و دوست دارم آنچه به دست خدا رسیده است به دست من برسد زیرا صدقه پس از این كه به دست خدا رسید، به دست سائل مى‏رسد. و همانا صدقه دادن در شب خشم خداوند را از بین برده، گناه بزرگ را محو نموده و حساب را آسان مى‏گرداند و صدقه دادن در روز مال را زیاد و عمر را طولانى مى‏نماید. همانا حضرت عیسى علیه السّلام زمانى كه از ساحل دریا مى‏گذاشت، نانى را كه غذایش بود، به دریا انداخت. یكى از یارانش عرضه داشت: اى روح اللَّه و كلمة اللَّه چرا چنین كردید؟ این مقدارى از غذایت بود. فرمودند: این كار را كردم تا جنبنده‏اى از جنبندگان آب آن را بخورد و ثواب آن نزد خداوند بزرگ است.

 

ثواب دعاى سائل براى صدقه دهنده‏

1- ... امام صادق علیه السّلام نقل مى‏نمایند كه امام زین العابدین علیه السّلام فرمودند: هیچ مردى به فقیر ضعیفى صدقه نمى‏دهد و آن فقیر در آن زمان براى او دعایى نمى‏كند، مگر این كه دعاى او مستجاب مى‏گردد.

 

پی نوشت:

(1) مرگ بد مثل زیر آوار ماندن، تصادف و ... است.

(2) أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ. وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ‏. سوره توبه (9): آیه 104.

(3) وَ یُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ. سوره حشر (59): آیه 9.

منابع: 

ابن بابویه، محمد بن على- ترجمه بندر ریگى، ابراهیم محدث‏،کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ،ص: 299تاریخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 10:24 ب.ظ | نویسنده : سیدعمید میرحسینی | نظرات

  • paper | طلا باکس | پایگاه صنعتی